Jag är född i Sverige, men flyttade till Åland innan skolstart. Tiden efter gymnasiet arbetade jag bl.a. som promotor, men sökte mig småningom tillbaka till Sverige, där jag började studera sociologi vid Stockholms universitet. Följande termin fortsatte studierna vid Linköpings universitet och magisterprogrammet Samhälls- och kulturanalys.  Efter examen och ett tidsbegränsat konsultjobb i Norrköping kontaktade jag Ams på Åland för att registrera mig som arbetssökande. Istället erbjöds jag jobb som vägledare, något jag tackade ja till och arbetade med i tio år. Arbetsuppgifterna handlade om arbetskraftspolitiska åtgärder såsom vuxenutbildning, rehabilitering och olika lösningar för att få prova arbeta. Där arbetade jag också en period som projektadministratör med inriktning på åtgärder för att främja såväl återflyttning som ny arbetskraftsinflyttning. Tidigare arbetserfarenhet är bland annat som utredare och läkarsekreterare. Idag är jag egenföretagare, ålandsredaktör och tillfälligt deltidsanställd som den socialdemokratiska lagtingsgruppens sekreterare.