06. juni 2017 · Kommentarer inaktiverade för §43 Kommunstrukturreformen · Categories: Politik · Tags: , , , , ,

Foto: NN – norden.org    

Saltviks kommunfullmäktige 05.06.2017

RESERVATION TILL BESLUT OM KOMMUNREFORM

I beslutet lyfter man upp att Saltviks kommun inte fått vara delaktiga i processen kring kommunstrukturreformen.

Trots allt kan man konstatera att:

  • PWC under sin utredningstid bjudit in till en serie workshops med förtroendevalda och ledande tjänstemän från samtliga kommuner – Saltvik inkluderad.
  • En enkät har skickats ut till invånare där samtliga kommuner var representerade – Saltvik inkluderad.
  • Besök och intervjuer av PWC har genomförts i samtliga åländska kommuner – Saltvik inkluderad.
  • Invånare och förtroendevalda har blivit inbjudna till olika informationstillfällen med frågemöjligheter kring kommunstrukturen – Saltvik inkluderad.
  • Regeringen har haft kommunrundor till de åländska kommunerna för att diskutera rapporten och olika möjliga vägar att gå vidare i kommunstrukturreformen – Saltvik inkluderad.
  • Saltviks kommun är i skrivande stund inbjudna att lämna ett yttrande kring kommunstrukturreformen, men väljer med nuvarande formulering att inte vara så delaktig som man skulle kunna vara. Detta är ett ypperligt tillfälle att vara delaktig genom att ge konstruktiv feedback och lyfta nuvarande kommunens styrkor, upprepa sådant man är orolig över eller som kan vara viktig färdkost längs vägen. T.ex. skulle man kunna förmedla vidare åsikter och funderingar som framkom då regeringen var på kommunrundan till Ödkarby skola, för att försäkra sig om att kritiken och önskemålen kommer fram i skriftlig form.
  • Utöver detta har kommunen medvetet och aktivt valt att stå utanför den frivilliga utredningen som görs på norra Åland. Sammanslagning mellan kommuner kan ske genom lagstiftning eller genom eget initiativ från kommunen. Det är lättare att vara delaktig och fatta beslut om man samlar fakta, deltar och är lyhörd.

Generellt täcker yttrandet inte in de punkter som tidigare har diskuterats i kommunen.

Helena Flöjt-Josefsson