21. augusti 2015 · Kommentarer inaktiverade för Tänk framåt · Categories: Politik · Tags: , , ,
Share Button

TÄNKNyligen kunde vi läsa om utredningen gällande kommunsammanslagning som är på gång på Norra Åland. För att förtydliga debatten vill jag lyfta fram att det även i Saltvik finns politiker som ställer sig positiva till att en utredning görs, jag är en av dem.

Redan inför förra valet var rättvis service och kommunsammangång en politik som vi i Norra Ålands socialdemokrater drev hårt. Största orsakerna – då som nu – handlar om att värna om välfärden. Att kunna bibehålla en nära service av god kvalitét till ålänningarna, och se till att den dessutom är jämlik även över nuvarande kommungränser – något som i dagsläget brister. Rättviseaspekten för medborgarna är en pusselbit, möjligheterna till kompetens- och utvecklingsmöjligheter inom servicen en annan.

Personligen välkomnar jag utredningen, och är tacksam över att andra kommuner ändå öppnar upp för både Saltvik och Vårdö att vara med trots att kommunerna valt att inte delta i projektet.

Vår gemensamma framtid blir bättre då politiken baseras på fakta.

Helena Flöjt-Josefsson (S)

Saltvik

Share Button