01. maj 2017 · Kommentarer inaktiverade för Det är vi som skapar gemenskapen · Categories: Gemenskap, Inkludering, Integration, Politik · Tags: , ,

För några år sedan stod jag här på första maj och talade om delaktighet. I år är temat gemenskap. Det finns många likheter mellan de två ordenSkillnaden ligger i att samhällsbygget kan skapa förutsättningar för delaktighet medan det är människorna som skapar gemenskap.  jag på senare tid arbetat som flyktingsamordnare tänker jag beskriva detta utifrån ett flyktingperspektiv.

Tänk att du och din familj tvingas lämna lägenheten eller huset ni bor iNi flyr från ert hem och lämnavägarna ni brukade gå på och alla platser som är sprängfulla av minnen från födelsedagskalas, utflykter och picknickar. 

Biblioteket, det där era barn älskade att leta efter nya äventyr i fantasins världhar bombatsNi flyr för era liv, och ser sånt som inga barn eller människor ska behöva se längs vägen. Ni flyr för att hitta trygghet. Ingen av er vet om ni någonsin kommer att kunna återvända till havet ni brukar bada i, bakgården ni brukade spela fotboll på eller till caféet ni brukade gå till när ni ville fira något speciellt.

Ändå fortsätter du säga till barnen att snart, snart blir det bra, ni kommer se resten av familjen, släkten, vännerna. Men innerst inne vet du inte. Ni har rycks upp med rötterna. Och den gemenskap ni har nu är med er egen familj resten kanske ni kan ha kontakt med via telefonen. Om inte annat är telefonen ett värdefullt och lättburet fotoalbum.

Det här är tyvärr alltför mångas verklighet idag. För tio år sedan räknade UNHCR ut att i genomsnitt sex människor tvingades lämna sina hem varje minut – idag är siffran 24! I relation till jordens drygt 7300 miljoner invånare betyder de här siffrorna att var 113:e person i världen nu är på flykt. Statistiskt skulle det innebära att stan 260 av dem var ålänningar.

Sedan 2015 har Åland tagit emot strax under 50 kvotflyktingar totalt från Syrien. Kvotflyktingar är alltså flyktingar som UNHCR utifrån FN:s flyktingkonvention bedömer har en välgrundad fruktan för att utsättas för förföljelse i sitt hemland, de får hjälp att komma till ett annat land, men får inte välja vilket.

Tänk att du och din familj efter år i flyktingläger får besked om att ni klassats som flyktingar och kommer få hjälp. En dag får ni information om vilket land ni ska till, era nya liv ska starta mer än 4000 kilometer hemifrån, i ett land som inte har samma språk och där till och med alfabetet är ett annatDu inser att du kommer bli analfabet.

Människor som kommit till Åland som kvotflyktingar får ett bra stöd för att bli delaktiga i det åländska samhället. Som kvotflykting får du någonstans att bo.En plats som förhoppningsvis skapar trygghet och kan bli ett hem med tiden. Efter diverse myndighetsbesök, registreringar och utredningar får barnen börja dagis och skolor och föräldrarna får lära sig svenska på Medis. 

Språket är en viktigt nyckel både för att känna delaktighet och för att bygga nätverk i ditt nya land – skapa gemenskap. Här bygger samhället möjligheter till delaktighet för våra nya ålänningar, en delaktighet som också kan skapa gemenskap eftersom den skapar människomöten.

Men idag får faktiskt inte alla samma förutsättningar.Det finns en kvinnofälla som behöver lyftas fram. Nyblivna mammor får inte samma möjlighet att studera svenska och får alltså inte samma förutsättningar att skapa kontakter och nätverk i sitt nya land. Kravet för att få gå på heltidsstudier i svenska via Medis är att du ska stå till arbetsmarknadens förfogande – något du inte anses göra om du är föräldraledig. Andra intensiva språkkurser erbjuds inte av samhället, inte för våra kvotflyktingar eller för andra inflyttade som behöver lära sig svenskaDet finns bara så kallade arbetskraftspolitiska intensivkurser i svenska. 

Det här är något som Åland behöver hitta en lösning på.

Ibland är Ålands litenhet en fördel och ibland en nackdel. Fördelen är att det går snabbt att mobilisera och skapa flexibla lösningar, nackdelen är att det p.g.a. sin litenhet finns begränsningar. Till exempel ordnas inte i nuläget nonstopkurser i svenska – det behövs kompetenta lärare, tillräckligt stort elevunderlag och som vanligt medel för att möjliggöra detta. Jag kan tillägga att det i Medis svenskkurs på heltid deltar även andra inflyttade som vill lära sig svenska. Ofta finns det köer och väntetider.

Som flyktingsamordnare har jag med glädje märkt att det finns en stor vilja att sträcka ut en hand. Hjälpa till med att donera möbler, kläder och lära känna familjerna som kommit hit. Många vill ta kontakt med de nyanlända familjerna men vet inte hur. Det fina är ändå att det bland dessa människor skapats en gemenskap bland personer som vill finnas där, vill ställa upp.

Som jag sa tidigare: det är inte samhället som skapar gemenskapen. Det såg vi till exempel vid terrordådet i Stockholm. Det väntade resultatet för gärningsmannen var troligen att skapa splittring, men istället skapades sorg och gemenskap. Folk tog kontakt med varandraöppnade upp sina hem för okända människor och såg till att de fick mat

Nej, det är inte samhället som i slutändan skapar gemenskap.

Det är du och jag. 

Det är vi som hälsar på varandra, det är vi som frågar hur någon mår. Det är vi som knackar på en dörr och hälsar välkommen. Det är vi som bjuder in, berättar om vårt samhälle och låter våra barn leka tillsammans. 

Det är så vi skapar gemenskap oavsett vilka människor vi talar med


1:a maj tal 2017

Helena Flöjt-Josefsson
10. januari 2016 · Kommentarer inaktiverade för Saltvik – en humanistisk kommun! · Categories: Integration, Politik · Tags:
Share Button

Imorgon kväll ska jag på fullmäktigemöte och får då rösta för något som betyder mycket för mig. Det handlar om medmänniskor, människor som flytt från hemskheter. Nu har vi möjlighet att erbjuda dem ett hem och en trygghet – en chans till en ny start. Saltvik ska rösta om att ta emot en flyktingfamilj.

humanism

För mig, som samhälls- och kulturanalytiker, politiker och medmänniska är det en självklarhet att vi ska vara humanistiska och öppna våra famnar för flyktingar till Saltvik. Samtidigt har Åland ett behov av fler invånare, något som lyfts fram av både Ålands Näringsliv och ÅSUB. Det finns inte tillräckligt med arbetskraft på Åland för att upprätthålla välfärdssystemet på sikt. Åldersfördelningen behöver jämnas upp med flera människor i arbetsför ålder.

I tidningen har jag läst hur åtminstone en kommunpolitiker, men kanske ett helt parti, anser att Saltvik, ifall kommunen beslutar sig för att ta emot flyktingar – ska undvika att ta emot muslimska flyktingar. Detta resonemang grundar sig i uppfattningen att den muslimska kulturen/religionen står så långt ifrån vår egna. Många gånger är det rädslan som talar, men varför då inte sätta sig in i frågan?

På Åland finns redan andra religioner än den kristna och jag kan inte påstå att kulturkrockarna har varit ohållbara eller lett till konflikter. Även inflyttade med muslimsk tro har kommit in i samhället riktigt bra. Bland dessa finns människor som lärt sig svenska, hittat arbete och till och med etablerat företag här.

Det intressanta i sammanhanget är vari består rädslan? Vad grundas den på? Och vad kan vi göra för att möta upp den?

Generellt känns det viktigt att påminna om att religionsfriheten är tryggad i grundlagen och är en rättighet jämförbar med yttrandefrihet. Den är också inskriven i konventionen för de mänskliga rättigheterna. I troligen alla världens religioner finns grunder som påminner om det kristna kärleksbudskapet: grundtanken om att behandla andra såsom man själv vill bli behandlad. Det finns i islam, judendom, hinduismen och buddismen för att nämna några…

Ofta föds rädslan ur det okända. De som inte känner någon människa med en muslimsk tro riskerar skapa sig en generaliserande bild från medians selektiva bild. Ofta är det de negativa sakerna som hamnar på nyheterna. Lika lite som man kan anklaga alla medelålders vita män för att vara seriemördare kan man anklaga alla muslimer för att vara terrorister, bara för att de nämnts i samma inslag i nyhetssändningen. Det går inte att dra alla över en kam.

Migrationsverkets hemsida beskrivs vad som krävs för att en person ska beviljas asyl/flyktingstatus, detta är ett utdrag:

Du beviljas asyl om du lämnat ditt hemland eller permanenta bosättningsland på grund av att du har välgrundade skäl att frukta förföljelse där. Orsaken till förföljelsen ska vara ursprung, religion, nationalitet, tillhörighet till en viss samhällsgrupp eller politisk åskådning. Dessutom förutsätts att du på grund av din fruktan är ovillig att använda dig av skyddet i det aktuella landet.

Också förföljelse av kvinnor på grund av kön kan beaktas som grund för att bevilja asyl. I detta fall kan man anse att orsaken till förföljelse är tillhörighet till en viss samhällsgrupp.

Du beviljas inte asyl om du har begått eller om det finns en grundad anledning att misstänka att du begått ett brott mot fred, en krigsförbrytelse eller ett brott mot mänskligheten, ett grovt men inte politiskt brott innan du anlände till Finland, eller en gärning som strider mot FN:s ändamål och principer. […]

Folk flyr från sina hemland och söker skydd bland annat p.g.a. sin religion. Med tanke på FN:s konventioner om mänskliga rättigheter och Europakonventionen (Artikel 9), har vi ingen rätt att diskriminera någon p.g.a. dennes religion. Vi kan se att migrationsverket arbetar för att eventuella terrorister inte ska få asyl i Finland – då kan vi inte utgå från att de som kommer är terrorister.

Saltviks kommuns hemsida står det på första sidan:

Välkommen till de blå bergens och de gyllene åkrarnas land. En plats att känna sig hemma på.

Jag vill att vi lever upp till det och följer både de mänskliga rättigheterna och Europakonventionen.

Jag vill ärligt kunna titta alla människor i ögonen och veta att jag kan säga de orden. Välkommen till Åland kära medmänniska – jag tänker inte behandla dig annorlunda p.g.a. ditt ursprung, din ålder, din funktionalitet, ditt kön, din sexuella identitet eller läggning, eller din religion.

Välkommen, känn dig som hemma!

 

Helena Flöjt-Josefsson

Fullmäktigeledamot (S) i Saltvik

Fil.mag. samhälls- och kulturanalys

 

Share Button