29. mars 2017 · Kommentarer inaktiverade för Sockrad politik i Saltvik · Categories: Politik · Tags: , , , , , ,

Under 2016 kom en motion om sockerfria dagis till Saltviks kommun. Kommunen kartlade därför rutinerna och den generella inställningen till socker i sina dagis- och skolkök. Det visade sig att personalen arbetar mycket medvetet och aktivt för att undvika onödigt raffinerat socker. De tar ansvar för att fostra barnen till en hälsosam vardag. Sockerfria alternativ erbjuds de familjer som så önskar och generellt finns en stor lyhördhet över familjernas kostönskemål. Några vidare åtgärder ansågs inte motiverade.

Livsmedelverkets skrift ”Bra måltider i förskolan”

I motionen om att införa sockerfria dagis i Saltvik framgick inte vilket sorts socker som diskuterades – om det var raffinerat eller socker i största allmänhet (t.ex. fruktsocker). Att införa sockerfria dagis skulle således kunna nå snabba resultat. Utan närmare formulering skulle kommunens kök kunna sluta servera frukt och bär och byta ut produkter med raffinerat socker till ”sockerfria” alternativ – där andra sötningsmedel användes istället. Visst, snabbt resultat – och sockerfritt…

Men, vill föräldrar byta ut en kost som redan är utan onödigt tillsatt raffinerat socker till produkter som istället innehåller t.ex. aspartam, neotam eller sukralos? Jag tvivlar, men någon diskussion om sötningsmedel fanns inte i motionen. Bara begäran om sockerfria dagis.

Saltviks dagiskök följer en 48-sidig skrift framtagen av Livsmedelsverket 2016. Information om det framgick i beredningen inför fullmäktigemötet. Skriften ”Bra måltider i förskolan” finns tillgänglig på Livsmedelverkets hemsida, men det blev tydligt att de som skrivit motionen inte läst skriften. Istället valde de att lägga ett ”nytt förslag” under mötet, understödja det inom partiet och få till en omröstning. Efter röstetalen 12-2 valde de att lämna in en skriftlig reservation.

Både i det ”alternativa förslaget” och i reservationen förtydligar motionärerna att det är det onödiga sockret på dagis som de vill begränsa och t.ex. ersätta fruktyoghurt med naturell som istället skulle smaksättas med frukt eller bär. Fint. Bläddrar du i Livsmedelsverket skrift så ser du att motionärerna vill ”ändra till” det som Livsmedelverket redan föreskriver och alltså är det som kommunen redan arbetar efter.

Om socker skriver Livsmedelsverket bl.a. på sid 21 att ”Mellanmål och frukost bör inte inkludera söta och näringsfattiga livsmedel, som exempelvis sötad yoghurt, fruktkräm, nyponsoppa, saft, glass eller bakverk. De ger energi, men för mycket socker och för lite näring.” På sid 27: ”För att minska intaget av socker och mättat fett rekommenderas osötade och magra mejeriprodukter. Yoghurt och fil kan smaksättas med färska eller frysta frukter och bär istället.”

Det fanns alltså inte någon skillnad på de två alternativen som omröstningen i fullmäktige handlade om!

Det viktiga för barnen och föräldrarna i kommunen är hur det fungerar i praktiken. Ett otroligt arbete görs redan. Via Agenda 21 har kommunen ”Giftfria dagis” och vad gäller kosten följer man en professionell skrift där Livsmedelsverket bl.a. rekommenderar att undvika onödigt raffinerat socker och vill att ”råden ska användas i kommunerna och förskolorna som stöd i det viktiga folkhälsoarbetet att främja bra matvanor hos barnen i förskolan. Att ge barnen en grund för bra matvanor är en satsning för framtiden.”

Saltviks kommun har tidigare beslutat ta fram en gemensam kostpolicy, men redan idag skulle Livsmedelsverkets skrift kunna ses som Saltviks dagis kostpolicy. Skriften behandlar hälsosam kost, där bl.a. fullkorn, fetter, socker, salt, vitaminer, mineraler diskuteras. Här finns även råd om hållbarhet, miljö, närproducerat och ekologiskt. Den ger råd om hur matsvinn kan minskas och hur konceptet ”Från jord till bord” ska användas. Skriften tar upp hur kommunen ska göra vid olika dieter, allergier och medicinsk kost m.m.

Saltvik arbetar redan föredömligt och medvetet. Läs gärna skriften – och inspireras.

 

Helena Flöjt-Josefsson (S)

10. januari 2016 · Kommentarer inaktiverade för Saltvik – en humanistisk kommun! · Categories: Integration, Politik · Tags:
Share Button

Imorgon kväll ska jag på fullmäktigemöte och får då rösta för något som betyder mycket för mig. Det handlar om medmänniskor, människor som flytt från hemskheter. Nu har vi möjlighet att erbjuda dem ett hem och en trygghet – en chans till en ny start. Saltvik ska rösta om att ta emot en flyktingfamilj.

humanism

För mig, som samhälls- och kulturanalytiker, politiker och medmänniska är det en självklarhet att vi ska vara humanistiska och öppna våra famnar för flyktingar till Saltvik. Samtidigt har Åland ett behov av fler invånare, något som lyfts fram av både Ålands Näringsliv och ÅSUB. Det finns inte tillräckligt med arbetskraft på Åland för att upprätthålla välfärdssystemet på sikt. Åldersfördelningen behöver jämnas upp med flera människor i arbetsför ålder.

I tidningen har jag läst hur åtminstone en kommunpolitiker, men kanske ett helt parti, anser att Saltvik, ifall kommunen beslutar sig för att ta emot flyktingar – ska undvika att ta emot muslimska flyktingar. Detta resonemang grundar sig i uppfattningen att den muslimska kulturen/religionen står så långt ifrån vår egna. Många gånger är det rädslan som talar, men varför då inte sätta sig in i frågan?

På Åland finns redan andra religioner än den kristna och jag kan inte påstå att kulturkrockarna har varit ohållbara eller lett till konflikter. Även inflyttade med muslimsk tro har kommit in i samhället riktigt bra. Bland dessa finns människor som lärt sig svenska, hittat arbete och till och med etablerat företag här.

Det intressanta i sammanhanget är vari består rädslan? Vad grundas den på? Och vad kan vi göra för att möta upp den?

Generellt känns det viktigt att påminna om att religionsfriheten är tryggad i grundlagen och är en rättighet jämförbar med yttrandefrihet. Den är också inskriven i konventionen för de mänskliga rättigheterna. I troligen alla världens religioner finns grunder som påminner om det kristna kärleksbudskapet: grundtanken om att behandla andra såsom man själv vill bli behandlad. Det finns i islam, judendom, hinduismen och buddismen för att nämna några…

Ofta föds rädslan ur det okända. De som inte känner någon människa med en muslimsk tro riskerar skapa sig en generaliserande bild från medians selektiva bild. Ofta är det de negativa sakerna som hamnar på nyheterna. Lika lite som man kan anklaga alla medelålders vita män för att vara seriemördare kan man anklaga alla muslimer för att vara terrorister, bara för att de nämnts i samma inslag i nyhetssändningen. Det går inte att dra alla över en kam.

Migrationsverkets hemsida beskrivs vad som krävs för att en person ska beviljas asyl/flyktingstatus, detta är ett utdrag:

Du beviljas asyl om du lämnat ditt hemland eller permanenta bosättningsland på grund av att du har välgrundade skäl att frukta förföljelse där. Orsaken till förföljelsen ska vara ursprung, religion, nationalitet, tillhörighet till en viss samhällsgrupp eller politisk åskådning. Dessutom förutsätts att du på grund av din fruktan är ovillig att använda dig av skyddet i det aktuella landet.

Också förföljelse av kvinnor på grund av kön kan beaktas som grund för att bevilja asyl. I detta fall kan man anse att orsaken till förföljelse är tillhörighet till en viss samhällsgrupp.

Du beviljas inte asyl om du har begått eller om det finns en grundad anledning att misstänka att du begått ett brott mot fred, en krigsförbrytelse eller ett brott mot mänskligheten, ett grovt men inte politiskt brott innan du anlände till Finland, eller en gärning som strider mot FN:s ändamål och principer. […]

Folk flyr från sina hemland och söker skydd bland annat p.g.a. sin religion. Med tanke på FN:s konventioner om mänskliga rättigheter och Europakonventionen (Artikel 9), har vi ingen rätt att diskriminera någon p.g.a. dennes religion. Vi kan se att migrationsverket arbetar för att eventuella terrorister inte ska få asyl i Finland – då kan vi inte utgå från att de som kommer är terrorister.

Saltviks kommuns hemsida står det på första sidan:

Välkommen till de blå bergens och de gyllene åkrarnas land. En plats att känna sig hemma på.

Jag vill att vi lever upp till det och följer både de mänskliga rättigheterna och Europakonventionen.

Jag vill ärligt kunna titta alla människor i ögonen och veta att jag kan säga de orden. Välkommen till Åland kära medmänniska – jag tänker inte behandla dig annorlunda p.g.a. ditt ursprung, din ålder, din funktionalitet, ditt kön, din sexuella identitet eller läggning, eller din religion.

Välkommen, känn dig som hemma!

 

Helena Flöjt-Josefsson

Fullmäktigeledamot (S) i Saltvik

Fil.mag. samhälls- och kulturanalys

 

Share Button